voor alle sporters en sportclubs van Nederland

Evelien Koster


Beperkte aansprakelijkheid 
De op de Website en in de nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door NOC*NSF met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de Website en/of in de nieuwsbrieven wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. NOC*NSF is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s en/of in de nieuwsbrieven die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen. 
Bepaalde (hyper)links op de Website en/of in de nieuwsbrieven leiden naar websites buiten het domein van NOC*NSF, welke geen eigendom zijn van NOC*NSF, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de Website van NOC*NSF. Hoewel NOC*NSF uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. 
 
Auteursrechten 
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud (onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten) van de Website blijven te allen tijde voorbehouden aan NOC*NSF dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOC*NSF dan wel haar licentiegevers. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik
 
Gebruik
Door het aanklikken van “akkoord met algemene voorwaarden” op de link naar de pagina die je als sportaanbieder hebt ontvangen waar je de gegevens van je club of locatie kunt invullen en verbeteren verklaar je:

  • gerechtigd te zijn om namens je club deze wijzigingen door te voeren;
  • geen aanstootgevende teksten of afbeeldingen op het profiel te zullen plaatsen;
  • de door jou verstrekte gegevens en teksten gebruikt mogen worden voor publicatie op sport.nl en vrij zijn van auteursrechten van derden.

sport.nl en NOC*NSF behouden zich te allen tijde het recht voor om om hen moverende redenen teksten en beelden te weigeren en te verwijderen.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment