Tip van de week: beweeg licht als je diabetes hebt

Evelien Koster


Heb je diabetes type 2? Dan is het beter voor je suikerregulatie om dagelijks meer te staan en te bewegen, bijvoorbeeld door te slenteren, dan dat je één uur per dag intensief zou sporten. Bernard Duvivier, onderzoeker aan de afdeling Humane Biologie en Bewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht: “De norm voor mensen met suikerziekte houdt in dat zij elke dag een half tot een heel uur lang intensief moeten bewegen. Die norm blijkt onvoldoende.”

Het onderzoek

Met zijn team volgde Duvivier negentien diabetes type 2-patiënten intensief. Hij liet hen op drie verschillende manieren bewegen, steeds vier dagen achter elkaar met een rustperiode van tien dagen tussen de verschillende regimes.

In het eerste bewegingsregime (het zitregime) moesten de deelnemers per dag maar liefst veertien uur zitten. Gedurende twee uren waarin ze niet sliepen, mochten ze lopen en staan. In het tweede regime (het minder-zittenregime) werd één uur zittijd verruild voor intensief fietsen. En tijdens het derde regime (het sportregime) werd de deelnemers gevraagd vijf uur zittijd te verruilen voor twee uur wandelen en drie uur staan. Het fietsen gebeurde onder begeleiding op de universiteit. De andere activiteiten vonden bij de mensen thuis plaats en werden nauwkeurig gemeten met een activiteitenmeter.

Meten is weten

Op de laatste dag van ieder regime moesten de deelnemers een voorverpakte maaltijd nuttigen. Daarbij voerde het onderzoeksteam een 24-uurssuikermeting uit met behulp van een suikersensor in de buik. De dag daarna werd bij de deelnemers bloed afgenomen om suiker en vetwaarden te meten. Ook werd gemeten hoe goed de suiker werd opgenomen uit het bloed door het hormoon insuline: hoe lager de insulineresistentie, des te beter de suikerziekte gereguleerd is.

Bij het minder-zittenregime en bij het sportregime traden verbeteringen van de suiker- en vetwaarden op in het bloed. Hoewel de deelnemers hetzelfde aantal calorieën nuttigden, was de insulineresistentie tijdens het minder-zittenregime beter dan bij het sportregime.

Onder controle

“De onderzoeksresultaten tonen aan dat één uur sporten de nadelige effecten van een hele dag zitten niet volledig kan compenseren en dat vooral minder zitten zeer belangrijk is voor mensen met suikerziekte. Daarnaast suggereren de resultaten dat bij mensen met suikerziekte (langzaam) wandelen een alternatief kan zijn voor sporten om de suikerwaarden beter onder controle te houden”, aldus Duvivier. Dat is vooral goed nieuws voor mensen die in het verleden weinig bewogen en nu ineens heel veel denken te moeten gaan sporten om hun suikerziekte onder controle te houden. “Niet iedereen kan of wil sporten, waardoor veel mensen het advies ook niet opvolgen”, licht Duvivier toe. “Momenteel zijn er daarom richtlijnen in de maak die ook belang hechten aan minder zitten.”

Andere doelgroepen

De voordelen van over de hele dag minder zitten ten opzichte van dagelijks één uur intensief sporten gelden overigens niet alleen voor mensen met suikerziekte. In 2013 publiceerde dezelfde groep wetenschappers een vergelijkbaar onderzoek, waaruit bleek dat ook gezonde studenten tussen 19 en 24 jaar oud grotere gezondheidsvoordelen kennen bij een lange periode van laagintensieve beweging dan tijdens kortere perioden van intensieve activiteit. Duvivier onderzoekt momenteel of het laagintensieve regime tevens gezondheidsvoordelen biedt voor mensen met ernstig overgewicht. De eerste resultaten lijken erop te wijzen dat ook mensen met ernstig overgewicht baat hebben bij wandelen en staan.

 

Bron: Maastricht University en Nu.nl

Foto: ShutterstockWebsite

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment