Terugkijken op 2014: veel aandacht voor sportiviteit en respect

Evelien Koster


“Op het gebied van het bevorderen van sportiviteit en respect in de sport is in 2014 heel veel gebeurd.” Aan het woord is Ary Hordijk, die vanuit NOC*NSF programmamanager is van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. “Vanaf 2012 is er veel gedaan om mensen bewust te maken van hun eigen gedrag en dit binnen verenigingen en bonden bespreekbaar te maken. En er zijn veel opleidingen en trainingen in de markt gezet voor vrijwilligers in de sport. Bijvoorbeeld over hoe sportbestuurders verschillende rollen kunnen pakken om een goede clubcultuur neer te zetten of hoe trainers op een positieve en pedagogische manier kinderen kunnen trainen en coachen.”

Ouderbetrokkenheid

In 2014 zijn er twee nieuwe thema’s aan het actieplan toegevoegd. Het eerste thema is ‘ouderbetrokkenheid’. Hordijk: “We merkten vanuit de deelnemende sportbonden dat het gedrag van schreeuwende en ruziënde ouders rondom het sportveld in toenemende mate als een probleem werd ervaren. Er was behoefte aan een manier om deze problematiek onder de aandacht te brengen en specifiek ouders bewust te maken van hun eigen gedrag. In februari tot mei van 2014 is daarom dertig keer een theatervoorstelling speciaal voor ouders opgevoerd. En op 3 juni is het online platform Tvsportplezier.nl gelanceerd, met onder anderen Jack van Gelder en Minke Booij als ambassadeurs.”

Ketenaanpak

Het tweede thema gaat over de ‘ketenaanpak’. “Dit jaar is een pilot gestart om de sportwereld te laten samenwerken met bureau Halt”, licht Hordijk toe. Bureau Halt is een instelling die werkzaam is op het snijvlak van repressie en preventie van jeugdcriminaliteit. “Dit traject is bedoeld voor voetballers die door de tuchtcommissie een uitsluiting van minimaal zeven wedstrijden krijgen opgelegd. Als de voetballer het traject naar tevredenheid afrondt, dan wordt tot maximaal drie wedstrijden uitsluiting omgezet in een voorwaardelijke straf.”

Veilig Sportklimaat

Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Het actieplan loopt van 2012 tot en met eind 2016. Op dit moment zijn bijna 4.500 verenigingen actief betrokken bij het actieplan.

Meer weten?

Meer weten over ‘Naar een veiliger sportklimaat’? Kijk op Veiligsportklimaat.nl of volg @sportenrespect op Twitter.

Bron: NOC*NSF.nl
Foto: Veilig Sportklimaat

Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment