Sportbendes op onderzoek: Hoe toegankelijk is jouw club?

Evelien Koster


De Sportbendes bestaan uit vier tot zes jongeren met én zonder beperking. Ze gaan op bezoek bij ongeveer twaalf sportclubs in Nederland om te kijken wat zij zouden kunnen doen om meer mensen met een beperking te laten sporten. De Sportbendes komen voort uit Samen Sporten, een project van NOC*NSF en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

Nieuw sportaanbod

Inmiddels zijn er drie Sportbendes. Zij interviewen de trainers of het bestuur van een vereniging, beoordelen de accommodatie en nemen een kijkje bij een training. Zo ging de Sportbende van Heerenveen al op bezoek bij basketbalvereniging Dyna ’75, een club die regulier basketbal en rolstoelbasketbal aanbiedt. Daar bleek dat niet alle kleedlokalen rolstoeltoegankelijk waren en dat de deuren naar de sportzaal erg zwaar zijn om open te doen.

Het advies van de jongeren is erg belangrijk en kan door de vereniging worden omgezet in een subsidieaanvraag bij de NSGK om aanpassingen te doen aan de accommodatie, nieuw sportaanbod op te zetten of trainers op te leiden.

Meer sporten

Het project Samen Sporten heeft als doel clubs te inspireren en enthousiast te maken om meer mensen met een beperking te laten sporten bij reguliere sportverenigingen. “Bijvoorbeeld door mensen met en zonder beperking samen te laten sporten, sportactiviteiten te ontwikkelen en aan te bieden voor mensen met een beperking of mensen met een beperking vaker in te zetten als vrijwilliger bij de club”, zegt Rinske de Jong, projectleider gehandicaptensport bij NOC*NSF.

Voor jou moet de inzet van de Sportbendes het makkelijker maken om lid te worden van een vereniging als je een beperking hebt. Zo leer je vanzelf teamgenoten en andere leden kennen. Je gaat bijvoorbeeld mee op kamp, kijkt bij wedstrijden en drinkt na afloop gezellig een drankje in het clubhuis.

Voor iedere vereniging

Ook als een vereniging bij jou in de buurt niet bezocht wordt door een Sportbende, maar wel aanbod wil opzetten voor kinderen en jongeren met een beperking, kan ze daarvoor subsidie aanvragen bij NSGK.

Mede dankzij de Sportbendes en de sportclubs die hebben meegewerkt, is er een checklist gemaakt van de stappen die sportclubs kunnen doorlopen om samen sporten mogelijk te maken bij hun eigen club. Ben je als vereniging geïnteresseerd en wil je ook aan de slag met het aanbieden van sportactiviteiten voor mensen met een beperking? Op http://www.nocnsf.nl/samensporten vind je een stappenplan dat je hierbij kunt gebruiken.

Stappenplan op weg naar Samen sporten

Bron: NOC*NSF
Foto’s: NOC*NSFWebsite

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment