Sport en cultuur steeds vaker op één locatie

Evelien Koster


Uit het onderzoek van GfK komt naar voren dat meer dan de helft (51 procent) van de ondervraagden aangeeft lid te willen zijn van multifunctionele club waar je aan zowel sport als cultuuractiviteiten kunt meedoen.

Muziekles in de sportkantine

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF snapt de conclusie uit het onderzoek wel: “Sport en cultuur hebben veel raakvlakken. Mensen beleven er plezier aan en het draagt bij aan de identiteit en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zien we steeds meer de maatschappelijke waarde van sport en cultuur in onze samenleving. Beide kunnen worden benut om maatschappelijke vraagstukken te lijf te gaan, zoals het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van stadswijken en dorpen.” 

Het ligt volgens Lenselink dan ook voor de hand dat de sport- en cultuursector intensief gaan samenwerken in het aanbieden van sport- en cultuur op één locatie in de wijk. “Ik denk daarbij concreet aan schilderen of muziekles in de sportkantine. Dat is goed voor de cultuurparticipatie en ook goed voor de sportclub.”

Debat over sport en cultuur

Tijdens de start van de Tour de France werd ook veelvuldig de combinatie tussen sport en cultuur gezocht in randevenementen. Op vrijdag 3 juli vond in Nieuw Welgelegen in Utrecht een debat plaats met als thema ‘Sport en cultuur: Samen sterker – De kracht van verbinding’. Het debat werd geopend door Paulus Sport, wethouder sport van de gemeente Utrecht.

Jansen gaf gelijk aan dat de Tour de France een goed moment was om sport en cultuur met elkaar te verbinden. “Zo’n groot en bekend sportevenement biedt een laagdrempelige trigger voor al die mensen die normaal misschien niet zoveel met sport hebben. En cultuur is dan een hele logische partner. Sport en cultuur zijn allebei bij uitstek manieren om mensen met elkaar te verbinden en het gevoel te geven dat ze erbij horen.”

Spinning in de Domkerk

Als goed voorbeeld van een verbinding tussen sport en cultuur tijdens de Tour noemde Jansen ‘La Bataille’, een spinning event in de Domkerk. Onder begeleiding van orgelmuziek stapten daar tientallen fietsers op spinningfietsen die in de kerk waren geplaatst. Jansen gaf tijdens het debat aan dat hij die combi tussen sport en cultuur wil blijven zoeken. “Nu willen we dit goede gevoel vasthouden en blijven inzetten op fietsen en bewegen in de wijk.” 

Tijdens het debat besprak Marian ter Haar van het NISB de resultaten uit haar onderzoek naar sport in plattelands – en krimpgebieden. Zij ziet namelijk dat in die gebieden veel sport- en cultuurverenigingen al de samenwerking zoeken en nieuwe combi-verenigingen vormen. Ter Haar: “Kinderen maken daar al heel vroeg kennis met allerlei sport- en cultuuruitingen waardoor ze alle ruimte hebben om hun eigen interesses en talent te ontdekken.”

Culturele trapveldjes

Een ander voorbeeld werd tijdens het debat ingebracht door Appie Alferink, directeur van het steunpunt voor amateurkunst Zimihc. Hij bedacht in navolging van sportveldjes de culturele trapveldjes. Alferink: “Want ook aan cultuur moet je gewoon makkelijk en in je eigen buurt kunnen doen.” Hij benadrukte ook het belang van kansen om te kunnen doorgroeien in de kunst en cultuur, zoals dat in de sport ook kan.

Meer informatie over het debat vind je bij LKCA. 

Foto: Cycling in Concert / CTC UtrechtWebsite

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment