Privacyverklaring Evenementprofiel – voor alle sporters en sportclubs van Nederland

Evelien Koster


Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Deze privacyverklaring beschrijft hoe NOC*NSF omgaat met jouw persoonsgegevens, die wij van jou ontvangen wanneer je gebruik maakt van het Evenementprofiel.

Wat is een Evenementprofiel?
Via de website www.evenementprofiel.nl kun je jouw Evenementprofiel aanmaken. Met een Evenementprofiel kun je jouw sportevenement op de kaart te zetten. Hierdoor is jouw sportevenement nog beter zichtbaar en vindbaar voor sportliefhebbers op www.sport.nl., (hierna te noemen: ‘Website’).

Om een Evenementprofiel aan te kunnen maken, heb je eerst een ‘Sportprofiel’ nodig. Op dit Sportprofiel is een eigen privacyverklaring van toepassing, deze kun je vinden bij de ‘Privacyverklaring Sportprofiel’.

Welke persoonsgegevens verwerkt NOC*NSF voor een Evenementprofiel? 
Om een “Evenementprofiel” aan te maken dien je gegevens in te vullen over jouw evenement. Dat zijn geen persoonsgegevens. Deze gegevens gaan namelijk over jouw evenement en zijn niet te herleiden naar een persoon. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing. Er zijn echter velden die je in moet vullen die mogelijk wel kunnen verwijzen naar een persoon zoals naam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer.  Als die gegevens te zijn herleiden naar een persoon dan zijn dat persoonsgegevens. Op al die persoonsgegevensis deze privacyverklaring van toepassing. Deze persoonsgegevens worden hierna aangeduid als de “Contactgegevens” . De gegevens gemarkeerd met een asterisk (*) zijn noodzakelijk voor het aanmaken van het Evenementprofiel. Zonder die gegevens kun je dus geen Evenementprofiel aan maken. De overige gegevens zijn optioneel in te vullen.

Voor welke doeleinden worden de Contactgegevens verwerkt? 
NOC*NSF verwerkt de Contactgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om je in staat te stellen gebruik te kunnen maken van Evenementprofiel
  • om te kunnen delen met derden (zie hieronder)
  • om je te informeren over Evenementprofiel;
  • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
  • voor het verbeteren van de Websites en dienstverlening van NOC*NSF;
  • om je evaluaties (voor marketingonderzoek) te kunnen sturen;
  • voor het aan jou kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrieven en relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails), die verzenden wij alleen als jij je hiervoor expliciet hebt aangemeld;
  • voor statistische doeleinden.

 

Rechtsgrond
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in de toestemming die je aan ons geeft. Daarnaast ligt de grondslag om je te informeren over je Evenementprofiel in het gerechtvaardigd belang. NOC*NSF dient je namelijk goed op de hoogte te kunnen houden over (de werking van) het Evenementprofiel.

Aan welke derden worden de Contactgegevens verstrekt?
De Contactgegevens worden niet verstrekt aan derden. Alleen NOC*NSF verwerkt jouw Contactgegevens.

Doorgifte aan het buitenland
Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt buiten de EU, te weten in de Verenigde Staten. Wij maken gebruik van Mandrill/ MailChimp om je e-mails te kunnen sturen. Het bedrijf hierachter (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) heeft zich aangesloten bij het Privacy Shield. Amerikaanse bedrijven kunnen zich aansluiten bij het Privacy Shield dat goedgekeurd is door de Europese Commissie. Voor meer informatie over hun privacybeleid zie: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Nieuwsbrief
Met Evenementprofiel kun je je aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief en relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails). Dit doe je door in je profiel aan te geven dat je deze wilt ontvangen. Daarbij geef je ook aan hoe vaak je de nieuwbrief wilt ontvangen (de frequentie). Naast het laatste nieuws kunnen er bij de berichten ook gerelateerde evenementen, merchandise, acties en prijsvragen over sportevenementen en over aan de Nederlandse sport gerelateerde sponsoren en haar diensten in worden opgenomen. 

Als je je voor een nieuwsbrief aanmeldt, kunnen wij jou ook relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails) versturen.

Je kunt je op twee manieren uitschrijven voor de nieuwsbrief:

  1. door gebruik te maken van de opt-out die in elke nieuwsbrief is opgenomen;
  2. door in je Evenementprofiel de optie van de nieuwsbrief uit te klikken.

Eenmaal uitgeschreven voor een nieuwsbrief, zal je de relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails) ook niet meer ontvangen.

Bewaartermijnen: Wat gebeurt er met mijn Contactgegevens als ik Evenementprofiel verwijder of aanpas?
Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang je jouw Evenementprofiel aanhoudt. Zodra je de Contactgegevens aanpast, verwijderen wij de eerdere Contactgegevens uit ons systeem. Als je Evenementprofiel verwijdert, zullen wij de Contactgegevens ook niet langer bewaren. De overige gegevens (over het sportevenement) worden geanonimiseerd den zullen worden bewaard voor statistische doeleinde. De gegevens zullen niet meer naar jou te herleiden zijn.

Aangezien wij jouw Contactgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, kun je ook te allen tijde jouw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. Wij zullen dan de Contactgegevens niet langer verwerken en jouw Evenementprofiel verwijderen. Dit heeft dus exact hetzelfde effect als dat je zelf je Evenementprofiel verwijdert, zoals hierboven beschreven. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Beveiliging van persoonsgegevens
NOC*NSF neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten
Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om de persoonsgegevens in te zien die NOC*NSF van jou verwerkt en om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar en het recht op beperking van gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie onder het kopje “Contactgegevens NOC*NSF”).

Wij zullen jouw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden.

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Andere verwerkingen van (persoons)gegevens
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens door NOC*NSF voor het Evenementprofiel. Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door NOC*NSF geldt mogelijk een andere privacyverklaring. Neem bij vragen daarover contact met ons op.

Wijzigen van deze privacyverklaring
Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Website plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst. Indien nodig, zullen wij je vragen om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.

Vragen 
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens NOC*NSF
Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) 
Kamer van Koophandel nummer: 09059703
Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 
[email protected]Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment