Privacyverklaring Clubprofiel – voor alle sporters en sportclubs van Nederland

Evelien Koster


Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Deze privacyverklaring beschrijft hoe NOC*NSF omgaat met jouw persoonsgegevens, die wij van jou ontvangen wanneer je gebruik maakt van het Clubprofiel.

Wat is een Clubprofiel?
Via de www.clubprofiel.nl kun je jouw Clubprofiel aanmaken. Met een Clubprofiel kun je jouw sportclub op de kaart te zetten en zijn jouw sportclub en jouw activiteiten nog beter zichtbaar en vindbaar voor sporters. In jouw clubprofiel kan je zelf kiezen op welke websites jouw club komt te staan, bijvoorbeeld www.sport.nl en www.ahsportactie.nl en/of een lokale versie van Sport.nl, zoals www.sportindeventer.nl. Hierna te noemen de “Websites”. Het is mogelijk dat op een later moment een wijziging plaatsvindt van de Websites.

Daarnaast kan jouw sportclub meedoen aan landelijke campagnes zoals de Nationale Sportweek en de AH Sportactie. Maar er is nog veel meer voordeel voor jouw sportclub. Zo zijn er verschillende toolkits, tips en andere handigheidjes te vinden om de sportieve ambities van je sportclub waar te maken

Om een Clubprofiel aan te kunnen maken, heb je eerst een ‘Sportprofiel’ nodig. Zie de ‘Privacyverklaring Sportprofiel’ voor meer informatie.

Welke persoonsgegevens verwerkt NOC*NSF voor een Clubprofiel? 
Om een “Clubprofiel” aan te maken dien je gegevens in te vullen over jouw sportclub. Dat zijn geen persoonsgegevens. Deze gegevens gaan namelijk over jouw sportclub en zijn niet te herleiden naar een persoon. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing. Er zijn velden die je in moet vullen die mogelijk wel kunnen verwijzen naar een persoon zoals naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer.  Als ze te zijn herleiden naar een persoon dan zijn dat persoonsgegevens en hierop is deze privacyverklaring van toepassing. Die persoonsgegevens worden hierna aangeduid als de “Contactgegevens” . De gegevens gemarkeerd met een asterisk (*) zijn noodzakelijk voor het aanmaken van het Clubprofiel. Zonder die gegevens kun je dus geen Clubprofiel aan maken. De overige gegevens zijn optioneel.

Voor welke doeleinden worden de Contactgegevens verwerkt? 
NOC*NSF verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je in staat te stellen gebruik te kunnen maken van Clubprofiel
 • om te kunnen delen met derden (zie hieronder)
 • om je te informeren over Clubprofiel;
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 • voor het verbeteren van de Websites en dienstverlening van NOC*NSF;
 • om je eventuele evaluaties (voor marketingonderzoek) te kunnen sturen;
 • voor het aan jou kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrieven en relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails), dit verzenden wij alleen als jij je hiervoor expliciet hebt aangemeld;
 • voor statistische doeleinden.

Rechtsgrond
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in de toestemming die je aan ons geeft. Daarnaast ligt de grondslag om je te informeren over je Clubprofiel in het gerechtvaardigd belang. NOC*NSF dient je namelijk goed op de hoogte te kunnen houden over (de werking van) het profiel.

Aan welke derden worden de Contactgegevens verstrekt?

 • Het telefoonnummer zal net als de overige gegevens van de sportclub online worden gezet op de Websites. Wil je dus niet dat je privé nummer online komt te staan, zorg dan dat je het telefoonnummer van de sportclub invult.
 • De naam en e-mailadres van de contactpersoon zullen niet voor een ieder toegankelijk zijn. Deze zijn zichtbaar voor de Contactpersonen (zie hieronder de toelichting wie dat zijn).

Doorgifte aan het buitenland
Je persoonsgegevens worden verwerkt buiten de EU, te weten in de Verenigde Staten. Amerikaanse bedrijven kunnen zich aansluiten bij het Privacy Shield dat goedgekeurd is door de Europese Commissie. Wij maken gebruik van Mandrill/ MailChimp om je e-mails te kunnen sturen. Het bedrijf hierachter (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) heeft zich aangesloten bij het Privacy Shield. Voor meer informatie over hun privacybeleid zie: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Contactpersonen
Contactpersonen uit jouw buurt hebben online toegang tot jouw Contactgegevens. Contactpersonen zijn o.a. aangepast sport consultants, AH filiaal managers, buursportcoaches, medewerkers van gemeente, sportbond of sportservice bedrijf, regio ondersteuners / accountmanagers en regionale verbinders. Jij kunt eenmaal ingelogd op Clubprofiel zelf zien wie jouw Contactpersonen in de buurt zijn en ook met hen contact opnemen via jouw Clubprofiel (je ziet niet hun contactgegevens). 

Nieuwsbrief
Met Clubprofiel kun je je aanmelden voor een nieuwbrief en relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails). Dit doe je door in je profiel aan te geven dat je dit wilt ontvangen en je geeft daarbij aan hoe vaak je de nieuwbrief wilt ontvangen (de frequentie). Naast het laatste nieuws kunnen er ook gerelateerde evenementen, merchandise, acties en prijsvragen, over sportevenementen en over aan de Nederlandse sport gerelateerde sponsoren en haar diensten in worden opgenomen. 

Als je je voor een nieuwsbrief aanmeldt, kunnen wij jou ook relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails) versturen.

Je kunt je op twee manieren uitschrijven voor de nieuwsbrief:

 1. door gebruik te maken van de opt-out die in elke nieuwsbrief is opgenomen
 2. door in je Clubprofiel de optie van de nieuwsbrief uit te klikken.

Eenmaal uitgeschreven voor een nieuwsbrief, dan zal je de relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails) ook niet meer ontvangen.

Bewaartermijnen: Wat gebeurt er met mijn Contactgegevens als ik Clubprofiel verwijder of aanpas?
Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang je jouw Clubprofiel aanhoudt. Zodra je de Contactgegevens aanpast, verwijderen wij de eerdere Contactgegevens uit ons systeem. Als je Clubprofiel verwijdert, zullen wij de Contactgegevens ook niet langer bewaren. De overige gegevens worden geanonimiseerd en zullen alleen worden bewaard voor statistische doeleinden. Die gegevens zullen niet meer naar jou te herleiden zijn.

Let wel op dat je Contactgegevens toegankelijk zijn geweest voor de Contactpersonen.  Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid om om te gaan met jouw gegevens.

Aangezien wij jouw Contactgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, kun je ook te allertijden jouw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. Wij zullen dan de Contactgegevens niet langer verwerken en jouw Clubprofiel verwijderen. Dit heeft dus exact hetzelfde effect als dat je zelf je Clubprofiel verwijdert, zoals hierboven beschreven. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Beveiliging van persoonsgegevens
NOC*NSF neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten
Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die NOC*NSF van je verwerkt en om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar en het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie onder het kopje “Contactgegevens NOC*NSF”).

Wij zullen jouw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden. Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Andere verwerkingen van (persoons)gegevens
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens door NOC*NSF voor het Clubprofiel. Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door NOC*NSF geldt mogelijk een ander privacybeleid. Neem bij vragen daarover contact met ons op.

Wijzigen van deze privacyverklaring
Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Websites plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst. Indien nodig, zullen wij je vragen om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.

Vragen 
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens NOC*NSF
Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) 
Kamer van Koophandel nummer: 09059703
Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 
[email protected]Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment