Privacyverklaring Clubactivatie – voor alle sporters en sportclubs van Nederland

Evelien Koster


Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
Deze privacyverklaring beschrijft hoe NOC*NSF omgaat met jouw persoonsgegevens, die wij van je ontvangen wanneer je gebruik maakt van het Clubactivatieprofiel.

Wat is een Clubactivatieprofiel?
Op www.clubactivatie.nl kun jij een Clubactivatieprofiel aan maken. Daarna kun jij:

 • Contactpersoon zijn voor clubs binnen jouw regio en/of sport
 • Events aanmaken en zo zichtbaar zijn in de Sportkalender en de Nationale Sportweek
 • Sportkalender bekijken
 • Het aantal aangemelde clubs bekijken (per actie; bijv. NSW, AH en Sport.nl)
 • Sportactiviteiten van jouw clubs bekijken (per actie; bijv. NSW, AH en Sport.nl)
 • Inschrijvingen van jouw clubs bekijken (per actie; bijv. NSW, AH en Sport.nl)
 • Statistieken van jouw clubs ten opzicht van landelijk bekijken (per actie; bijv. NSW, AH en Sport.nl)
 • Reviews van jouw clubs bekijken (per actie; bijv. NSW, AH en Sport.nl)
 • Succesverhalen delen met het sportnetwerk en leren van anderen
 • Meedoen of lezen over andere sportprogramma’s vanuit NOC*NSF en andere bonden/gemeentes
 • Handige tips lezen over onderwerpen die jouw clubs helpen om het beste uit hun club te halen
 • Contactpersonen-finder; vind andere contactpersonen om zo kennis en ervaring te delen

Om een Clubactivatieprofiel aan te kunnen maken, heb je eerst een ‘Sportprofiel’ nodig. Zie de ‘Privacyverklaring Sportprofiel’ voor meer informatie.

Welke persoonsgegevens verwerkt NOC*NSF voor een Clubactivatieprofiel? 
Om een Clubactivatieprofiel aan te maken dien je gegevens in te vullen over jouw organisatie.

Dat zijn geen persoonsgegevens. Deze gegevens gaan namelijk over jouw organisatie en zijn niet te herleiden naar een persoon. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing. Er zijn velden die je in moet vullen die wel naar jou persoonlijk kunnen verwijzen zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, foto.  Als ze te zijn herleiden naar een persoon dan zijn dat persoonsgegevens en hierop is deze privacyverklaring van toepassing. Die persoonsgegevens worden hierna aangeduid als de “Contactgegevens” . De gegevens gemarkeerd met een asterisk (*) zijn noodzakelijk voor het aanmaken van het Clubactivatieprofiel. Zonder die gegevens kun je dus geen Clubactivatieprofiel aan maken. De overige gegevens zijn optioneel.

Voor welke doeleinden worden de Contactgegevens verwerkt? 
NOC*NSF verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je in staat te stellen gebruik te kunnen maken van het Clubactivatieprofiel;
 • om je gegevens te kunnen delen met derden zodat zij contact met jou kunnen opnemen (zie hieronder voor meer informatie over de derden);
 • om je te informeren over Clubactivatieprofiel;
 • om je in contact te kunnen brengen met anderen die een Clubactivatieprofiel hebben;
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
 • voor het verbeteren van de dienstverlening van NOC*NSF;
 • om je eventuele evaluaties (voor marketingonderzoek) te kunnen sturen;
 • om je de digitale nieuwsbrief en relevante berichten te kunnen sturen met betrekking tot sportclubontwikkeling en relevante activiteiten en events (additionele (promotionele) e-mails), dit verzenden wij alleen als jij je hiervoor expliciet hebt aangemeld;
 • voor statistische doeleinden.

Rechtsgrond
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in de toestemming die je aan ons geeft. Daarnaast ligt de grondslag om je te informeren over je Clubactivatieprofiel in het gerechtvaardigd belang. NOC*NSF dient je namelijk goed op de hoogte te kunnen houden over (de werking van) het profiel.

Welke persoonsgegevens worden gedeeld met derden en aan welke derden worden de persoonsgegevens verstrekt? 
Jij bepaalt of en welke persoonsgegevens (zoals telefoonnummer, locatie en foto) worden gedeeld. Je kunt dat zelf aangeven in de jouw Clubactivatieprofiel door de betreffende gegevens aan te vinken en aan te geven voor wie jij wilt dat dit zichtbaar is. Jouw naam is altijd zichtbaar.

De persoonsgegevens die je deelt kunnen online zichtbaar worden op www.clubprofiel.nl en www.clubactivatieprofiel.nl voor de volgende derden:

 • De personen die een Clubprofiel hebben in jouw regio en/of de sport van jouw organisatie (zie clubprofiel.nl voor meer informatie).
 • De overige personen die net als jij een Clubactiviatieprofiel hebben.

Doorgifte aan het buitenland
Je persoonsgegevens worden verwerkt buiten de EU, te weten in de Verenigde Staten. Amerikaanse bedrijven kunnen zich aansluiten bij het Privacy Shield dat goedgekeurd is door de Europese Commissie. Wij maken gebruik van Mandrill/ MailChimp om je e-mails te kunnen sturen. Het bedrijf hierachter (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) heeft zich aangesloten bij het Privacy Shield. Voor meer informatie over hun privacybeleid zie: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Nieuwsbrief
Met Clubactivatieprofiel kun je je aanmelden voor een nieuwbrief en relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails). Dit doe je door in je profiel aan te geven dat je dit wilt ontvangen en je geeft daarbij aan hoe vaak je de nieuwbrief wilt ontvangen (de frequentie). Naast het laatste nieuws kunnen er ook sportclub gerelateerde evenementen, projecten, programma’s en acties in op worden genomen. Als je je voor een nieuwsbrief aanmeldt, kunnen wij jou ook relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails) versturen.

Je kunt je op twee manieren uitschrijven voor de nieuwsbrief:

 1. door gebruik te maken van de opt-out die in elke nieuwsbrief is opgenomen
 2. door in je Clubactivatieprofiel de optie van de nieuwsbrief uit te klikken.

Eenmaal uitgeschreven voor een nieuwsbrief, dan zal je de relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails) ook niet meer ontvangen.

Bewaartermijnen: Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik mijn Clubactivatieprofiel verwijder of aanpas?
Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang je jouw Clubactivatieprofiel aanhoudt. Zodra je Contactgegevens aanpast, verwijderen wij de eerdere Contactgegevens uit ons systeem. Als je Clubactivatieprofiel verwijdert, zullen wij de Contactgegevens ook niet langer bewaren. De overige gegevens zullen alleen worden bewaard voor statistische doeleinden. Die gegevens zullen niet meer naar jou te herleiden zijn. Let wel op dat Contactgegevens toegankelijk zijn geweest voor derden (zoals hierboven beschreven).  Deze derden hebben hun eigen verantwoordelijkheid om verantwoord met jouw gegevens om te gaan.

Aangezien wij jouw Contactgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, kun je ook te allertijden jouw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. Wij zullen dan de Contactgegevens niet langer verwerken en jouw Clubactivatieprofiel verwijderen. Dit heeft dus exact hetzelfde effect als dat je zelf je Clubprofiel verwijdert, zoals hierboven beschreven. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Beveiliging van persoonsgegevens
NOC*NSF neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten
Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die NOC*NSF van je verwerkt en om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar en het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie onder het kopje “Contactgegevens NOC*NSF”).

Wij zullen jouw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden.

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Andere verwerkingen van (persoons)gegevens
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens door NOC*NSF voor het Clubactivatieprofiel. Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens door NOC*NSF geldt mogelijk een ander privacybeleid. Neem bij vragen daarover contact met ons op.

Wijzigen van deze privacyverklaring
Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Websites plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst. Indien nodig, zullen wij je vragen om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.

Vragen 
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens NOC*NSF
Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) 
Kamer van Koophandel nummer: 09059703
Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 
[email protected]Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment