Nieuw: mijnclub, platform voor verenigingsbestuurders

Evelien Koster


Als bestuurder van een club kun je zo nu en dan voor lastige vraagstukken worden geplaatst en dan is een steuntje in de rug heel welkom. Eén van die complexe onderwerpen is bijvoorbeeld de nieuwe ‘subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’, die vanaf 1 januari 2016 geldt en op 1 september officieel werd goedgekeurd door het ministerie van VWS. De nieuwe regeling is van groot belang voor sportverenigingen en heeft daarom voorlopig een prominente plek op Sport.nl/mijnclub.

Eerste versie

Ook onderwerpen als wet- en regelgeving, sport en integriteit en het Ondernemingsdossier krijgen ruimschoots aandacht op het nieuwe platform. De website in zijn huidige vorm is overigens pas een eerste versie. De komende maanden wordt het platform verder gecompleteerd en uitgebreid, om op 2 december tijdens het Nederlands Congres voor Sportbestuurders officieel te worden gepresenteerd.

Afbeelding: ShutterstockWebsite

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment