Gezondheidswinst is zo geboekt! – voor alle sporters en sportclubs van Nederland

Evelien Koster


Brengers van deze blijde boodschap zijn Thijs Eijsvogels van Radboudumc en Paul Thompson van Hartford Hospital. Zij publiceerden hun onderliggende studie in het internationale tijdschrift JAMA.

Opmerkelijke invalshoek

Opmerkelijk aan de studie van beide heren is dat zij hebben onderzocht hoeveel tijd je minimaal moet sporten om de kans op een vroege dood te verkleinen. Met hoeveel beweging is er al sprake van een voordelig effect op je gezondheid?

Bewegen is de norm

Dat regelmatig een stukje fietsen of stevig wandelen de kans op een groot aantal welvaartsziekten (zoals hart- en vaatziekten, diabetes, beroerte, depressie, botontkalking, dikkedarmkanker en borstkanker) verkleint, zo veel was al bekend.

Dat alleen al was reden om eind jaren negentig de Nederlandse Norm Gezond Bewegen in het leven te roepen. Aan die norm voldoe je als je minimaal dertig minuten per dag matig intensief beweegt, of 75 minuten per week hoog intensief. In het jaar 2014 voldeed ruim de helft van de volwassen Nederlanders aan deze beweegnorm.

“Alle beetjes helpen”

Eijsvogels en Thompson gingen niet over één nacht ijs. Zeven grote langlopende gezondheidsstudies van over de hele wereld betrokken zij in hun onderzoek. Alles bij elkaar ging het daarbij om meer dan 2 miljoen onderzochte personen, voor wie over een periode van gemiddeld twaalf jaar werd bijgehouden welke invloed dagelijks bewegen had op hun gezondheid.

Daaruit kwam een bemoedigend resultaat: ook een beetje sporten zet al zoden aan de dijk! Natuurlijk, dertig minuten bewegen per dag is zeker beter voor je, maar ook beweging onder die norm levert al een substantiële vermindering op van het risico op overlijden. Uit een Amerikaanse studie bleek bijvoorbeeld dat mensen die slechts acht minuten per dag hardliepen een verlaagde kans hadden om vroegtijdig te overlijden aan hartziekten. Beginnen met bewegen wordt hiermee een stuk eenvoudiger.

Kantelpunt

Het kantelpunt ligt op honderd minuten beweging per dag. Beweeg je meer, dan is dat vooral een goed idee als je het heel erg leuk vindt om te doen. Maar voor je gezondheid levert het weinig extra op.

Eijsvogels: “Iedereen weet wel dat voldoende beweging gezond is. Dit onderzoek laat zien dat ook een klein beetje inspanning al grote gezondheidswinst oplevert. Dit zou voor inactieve personen een extra stimulus moeten zijn om toch iets aan beweging te doen. Alle beetjes helpen dus.”

En kun je ook te veel bewegen?

Eijsvogels en Thompson zochten in hun onderzoek ook meteen naar bewijzen voor de aanname dat (extreem) veel intensieve beweging je gezondheid juist schade (zoals blijvende hartschade) zou kunnen toebrengen. Zij vonden echter geen feiten die deze bewering wetenschappelijk kracht bij zetten.

Eijsvogels: “Er zijn enkele studies die anders suggereren, en die veel aandacht hebben gekregen, maar deze zijn methodologisch zwak. Je moet dus voorzichtig zijn met de conclusies uit deze onderzoeken. Enige uitzondering hierop zijn hartpatiënten die zeer intensief sporten. Mogelijk hebben zij minder gezondheidsvoordeel van hun actieve leefstijl. Dit willen we nu in ons vervolgonderzoek verder uitzoeken.”

Kom in beweging!

De kinderen op de fiets naar school brengen, de hond uitlaten, met de fiets naar je werk, lopen naar de glasbak, een avondwandelingetje – gezondheidswinst is zo geboekt!

 

Bron: Nu.nl

Foto: ShutterstockWebsite

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment