Club van de maand: Wijksportvereniging Kalsdonk

Evelien Koster


De aanleiding voor de oprichting van Wijksportvereniging (WSV) Kalsdonk was een onderzoek naar de sportparticipatie in Roosendaal een aantal jaren geleden. Daaruit bleek dat in de wijk Kalsdonk de sportparticipatie opvallend laag was. Minder dan 50 procent van de bewoners deed aan sport! De infrastructuur om te sporten ontbrak. Bovendien was Kalsdonk een zogeheten Vogelaarwijk, waar veel mensen wonen die niet gemakkelijk toegang hebben tot het reguliere sportaanbod.

Voor elk wat wils

WSV Kalsdonk werd in het leven geroepen om specifieke doelgroepen – die niet gemakkelijk terechtkunnen bij reguliere sportclubs – te bedienen. Denk aan gezinnen die leven beneden de armoedegrens, kinderen met motorische achterstanden, allochtonen: tegenwoordig kunnen ze allemaal bij de wijksportvereniging terecht. Het is het belangrijkste doel van de WSV, vindt voorzitter Brenda Wetzel. “We willen sport en beweging voor iedereen bereikbaar maken.” De contributies worden laag gehouden, zodat geld geen drempel meer vormt, en de vereniging werkt vraaggericht: de wijk bepaalt welke sportactiviteiten de vereniging organiseert. “Er is voor elk wat wils.”

Partner van het onderwijs

Inmiddels telt de wijksportvereniging zo’n 150 tot 200 leden. De meeste activiteiten vinden plaats in de gymzaal van basisschool De Vlindertuin. Maar de relatie met de school gaat verder. KPO Roosendaal – het bestuur waaronder De Vlindertuin valt – vindt de verbinding met sport heel belangrijk. Het past bij haar ambitie om van elke school een brede school te maken. Dat is immers goed voor de ontwikkeling van kinderen. Het naschoolse sportaanbod van de WSV past daar uitstekend in. “De Wijksportvereniging Kalsdonk is een heel belangrijke partner voor ons voor de brede ontwikkeling van onze kinderen”, zegt Kees Mens van KPO Roosendaal. 

“Heel leuk”

En de kinderen zelf? Die vinden het “heel leuk”. Sport.nl ging met de camera op pad naar Kalsdonk en maakte het volgende filmpje.

 

 

Meer weten?

Wil je meer weten over WSV Kalsdonk? Kijk dan eens op de website van de vereniging of op haar Facebookpagina.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment